Select Page

Reakton+ to nowoczesne systemy wykrywania podwyższonej temperatury oraz innowacyjne rozwiązania AI dla sektora medycznego produkowane przez M4B S.A.

Dzięki błyskawicznej, bezkontaktowej i bezpiecznej detekcji osób wykazujących objawy infekcji, podmioty gospodarcze mogą wymiernie zminimalizować ryzyko wystąpienia przestojów produkcji oraz zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów.

Z kolei zaawansowane technologicznie rozwiązania telemedyczne są niezastąpione w czasach pandemii, oferując zdalną diagnostykę i stanowiąc skuteczne narzędzie walki z koronawirusem.

Wysoka jakość oraz rozbudowana funkcjonalność systemów i rozwiązań Reakton+ zostały docenione przez należące do Grupy MEDICOVER – Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z.o.o. – lidera na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Za ich dystrybucję w Polsce i Europie odpowiada Ingram Micro Sp. z o.o. – jeden z największych dystrybutorów IT na świecie.

Modele kamer Reakton+

Kamery termowizyjne szybkiego reagowania Reakton+ wykorzystują zaawansowane algorytmy AI, by na bieżąco monitorować stan zdrowia osób wchodzących do szpitali, placówek medycznych, zakładów pracy, centrów handlowych i biur. Ustawienie kamer przy wejściu do tych obiektów umożliwi stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla pracowników i klientów oraz opracowanie odpowiednich procedur prewencyjnych.

Zależnie od wielkości danego podmiotu gospodarczego, specyfiki branży i szacowanego natężenia przepływu osób – proponujemy któryś z czterech poniższych modeli. Wszystkie z nich stanowią cyfrową kurtynę bezpieczeństwa, umożliwiając dodatkowo zautomatyzowane liczenie wchodzących osób.

BŁYSKAWICZNIE

BEZKONTAKTOWO

BEZPIECZNIE

Dokładność pomiaru:
Do 0,3°c
Odległość pomiaru:
Od 3 do 10 m

Dokładność pomiaru:
Do 0,3°c
Odległość pomiaru:
Od 3 do 8 m

Dokładność pomiaru:
Do 0,1°c
Odległość pomiaru:
Od 2 do 4 m

Dokładność pomiaru:
Do 0,5°c
Odległość pomiaru:
Od 0,5 do 1 m

N

Reakton+ to systemy i rozwiązania, które dowiodły już swojej skuteczności na rynku chińskim, wymiernie przyczyniając się do ograniczenia rozmiarów pandemii i przywrócenia ciągłości pracy.

N

Reakton+ to sztuczna inteligencja, która zapobiega realnym problemom dzisiejszego świata.

N

Reakton+ to twój nowy pracownik, który ochroni wszystkich pozostałych

Reakton+ TELEMEDIC zaprezentowane przez nas rozwiązanie jest zgodne z wymogami GIS i WHO dotyczącymi profilaktyki i zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Oprócz elementarnej dbałości o higienę (dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie dystansu), zakłady pracy powinny również wdrożyć rozwiązania umożliwiające identyfikację osób potencjalnie zarażonych. Dzięki temu, zminimalizowana zostanie możliwość zarażania przez osoby z objawami chorobowymi swoich kolegów i koleżanek z pracy.

Po zmierzeniu temperatury za pomocą kamery termowizyjnej i zidentyfikowaniu osoby potencjalnie zarażonej będzie można jej udzielić pomocy medycznej lub wystawić zwolnienie czy receptę. W skład naszego pakietu telemedycznego wchodzą:

• walizka ze sprzętem diagnostycznym (e-stetoskop, pulsoksymetr, termometr, tablet do wideokonsultacji)
• wideokonsultacja z lekarzem internistą

DIAGNOSTYKA

W diagnostyce w kierunku COVID-19 szukamy charakterystycznych objawów osób zarażonych:

– podwyższona temperatura
– spadek saturacji (natlenienia) organizmu – zmiany w płucach.

Na podstawie powyższych parametrów, ankiety medycznej i natychmiastowej e-konsultacji z lekarzem, można z dużym prawdopodobieństwem oszacować ryzyko związane z zarażeniem, a następnie zaproponować dalsze działania zgodnie z zaleceniami MZ np. wystawić zwolnienie lekarskie, czy też skierować taką osobę do szpitala zakaźnego.

Zapewnia to pracodawcy i pracownikowi większe poczucie bezpieczeństwa, poważnie zmniejsza ryzyko przestojów wynikających z konieczności objęcia kwarantanną osób, które miałyby bezpośredni kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie się wirusem COVID-19.

Warto pamiętać, że bez względu na rodzaj i charakter prowadzonej działalności, wykrycie koronawirusa u któregoś z pracowników może w wymierny sposób zakłócić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych:

„W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.”*

*Źródło: Ministerstwo Rozwoju, hps://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

Zdrowotna prewencja w firmach, instytucjach i zakładach pracy jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, dzięki któremu można uniknąć kosztownych i długotrwałych przestojów pracy.

BADANIA LABORATORYJNE

Badania profilaktyczne w sytuacji pandemii to element kultury organizacyjnej, który łączy troskę o innych z efektywnym zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa. Czas spędzony na przymusowej kwarantannie to w wielu przypadkach strata zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Kontrola stanu zdrowia i monitorowanie potencjalnego narażenia na kontakt z koronawirusem SARS Cov2, umożliwia zarządzanie czasem, który stanowi wyjątkowo cenny zasób w obliczu nadciągającej recesji.

Pandemia to także poczucie dotkliwej niepewności. Tym samym, proaktywne reagowanie na potrzeby pracowników to realna inwestycja w przyszłość. Przeprowadzając badania serologiczne w zakładzie pracy, zmniejszasz poczucie niepewności pracowników, jednocześnie zyskując przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Zapraszamy do współpracy!

+48 22 245 45 00

Lider europejskiego rynku Digital Signage, producent i dostawca monitorów LCD, ekranów LED, cyfrowych menu boardów, oprogramowania oraz samoobsługowych kiosków i kas. Producent nowoczesnych systemów wykrywania podwyższonej temperatury sygnowanych marką Reakton+ oraz innowacyjnych rozwiązań AI dla sektora medycznego.

15 lat rynkowego doświadczenia, 100% polskiego kapitału, własny dział R&D, customizacja oferowanych produktów i usług, nowoczesne wzornictwo przemysłowe. To tylko niektóre z wyróżników, które sprawiają, że M4B S.A. współpracuje na co dzień z największymi polskimi firmami i globalnymi markami: Amrest (KFC, Burger King i Starbucks), CCC, LPP, Cinema City, Helios, PKO Bank Polski, Bank PEKAO S.A., BP, Lotos, Orlen, Super-Pharm. Rozwiązania M4B S.A. są wdrażane na terenie całej Europy, łącznie z Rosją i Ukrainą, z pełnym wsparciem serwisowym SLA.

M4B S.A. zdobyła wiele prestiżowych nagród, wyróżnień i tytułów, w tym: „Najlepsza firma Digital Signage”, „Najlepsze wdrożenia”, „Osobowość IT” (dla prezesa firmy – Jarosława Leśniewskiego). Spółka zatrudnia obecnie 70 pracowników, jej obrót w 2019 roku wyniósł 44,3 mln zł ze wskaźnikiem Ebitda na poziomie 9,3 mln zł. M4B S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.